ABB SE200产品发布 如期而至,向新而行

2020-04-02 17:23 ABB中国
由北京ABB低压电器有限公司生产的SE200系列终端配电保护产品于即日起正式上市了!

新的SE200系列,同时包括了微型断路器SE200、剩余电流动作断路器GSE200和隔离开关SED200,广泛应用于建筑等常规市场的三箱配电应用。
1.产品介绍

 • 系列完整,应用无忧:微型断路器、剩余电流动作断路器和隔离开关等多种子系列

 • 灵活选择,满足需求:包括了6~63A额定电流、4.5/6kA分断能力、C/D脱扣特性等, 满足建筑终端配电需求

 • 强大保护,高竞争力:针对建筑标准和实际应用中的负载变化,全系列的AC型、A型和A S选择型的30/300mA漏电保护产品一并推出

  2.SE200系列样本资料请参见附件(联系客服)

  结合不同的市场关注和应用特点,我们已经发布了S200平台下多系列终端配电产品(S200/SH200/SE200/SF200/SJ200等),并得到了市场积极响应和认可。

  • S200   高端直选,以一概全;主要针对高端工业、公建及配套客户,面对全球市场;

  • SH200:真材S料,H护备至;高端终端客户及项目优选使用,系列功能强大,安装使用便捷;

  • SE200:真材S料,安全如E;主要面向建筑等三箱市场,微断漏电隔离全覆盖;

  • SF200:真材S料,不F韶华;提供交/直流系统和完整附件扩展解决方案,契合原始设备制造商需求;

  • SJ200:真材S料,J的保护;为开发商和住宅市场提供定制化方案

   ABB 1P 16A断路器低至13元每只

   型号  极数  额定电流(A)  最小包装数量
   SE200 6KA 微型断路器
   SE201-C6  1 6 12
   SE201-C10  1 10 12
   SE201-C16  1 16 12
   SE201-C20  1 20 12
   SE201-C25  1 25 12
   SE201-C32  1 32 12
   SE201-C40  1 40 12
   SE201-C50  1 50 12
   SE201-C63  1 63 12
   SE202-C6  2 6 6
   SE202-C10  2 10 6
   SE202-C16  2 16 6
   SE202-C20  2 20 6
   SE202-C25  2 25 6
   SE202-C32  2 32 6
   SE202-C40  2 40 6
   SE202-C50  2 50 6
   SE202-C63  2 63 6
   SE203-C6  3 6 4
   SE203-C10  3 10 4
   SE203-C16  3 16 4
   SE203-C20  3 20 4
   SE203-C25  3 25 4
   SE203-C32  3 32 4
   SE203-C40  3 40 4
   SE203-C50  3 50 4
   SE203-C63  3 63 4
   SE204-C6  4 6 3
   SE204-C10  4 10 3
   SE204-C16  4 16 3
   SE204-C20  4 20 3
   SE204-C25  4 25 3
   SE204-C32  4 32 3
   SE204-C40  4 40 3
   SE204-C50  4 50 3
   SE204-C63  4 63 3
   SE201-C6NA  1P+N  6 6
   SE201-C10NA  1P+N  10 6
   SE201-C16NA  1P+N  16 6
   SE201-C20NA  1P+N  20 6
   SE201-C25NA  1P+N  25 6
   SE201-C32NA  1P+N  32 6
   SE201-C40NA  1P+N  40 6
   SE201-C50NA  1P+N  50 6
   SE201-C63NA  1P+N  63 6
   SE201-D6  1 6 12
   SE201-D10  1 10 12
   SE201-D16  1 16 12
   SE201-D20  1 20 12
   SE201-D25  1 25 12
   SE201-D32  1 32 12
   SE201-D40  1 40 12
   SE201-D50  1 50 12
   SE201-D63  1 63 12
   SE202-D6  2 6 6
   SE202-D10  2 10 6
   SE202-D16  2 16 6
   SE202-D20  2 20 6
   SE202-D25  2 25 6
   SE202-D32  2 32 6
   SE202-D40  2 40 6
   SE202-D50  2 50 6
   SE202-D63  2 63 6
   SE203-D6  3 6 4
   SE203-D10  3 10 4
   SE203-D16  3 16 4
   SE203-D20  3 20 4
   SE203-D25  3 25 4
   SE203-D32  3 32 4
   SE203-D40  3 40 4
   SE203-D50  3 50 4
   SE203-D63  3 63 4
   SE204-D6  4 6 3
   SE204-D10  4 10 3
   SE204-D16  4 16 3
   SE204-D20  4 20 3
   SE204-D25  4 25 3
   SE204-D32  4 32 3
   SE204-D40  4 40 3
   SE204-D50  4 50 3
   SE204-D63  4 63 3
   SE201-D6NA  1P+N  6 6
   SE201-D10NA  1P+N  10 6
   SE201-D16NA  1P+N  16 6
   SE201-D20NA  1P+N  20 6
   SE201-D25NA  1P+N  25 6
   SE201-D32NA  1P+N  32 6
   SE201-D40NA  1P+N  40 6
   SE201-D50NA  1P+N  50 6
   SE201-D63NA  1P+N  63 6
       
   SE200L 4.5KA 微型断路器
   SE201L-C6  1 6 12
   SE201L-C10  1 10 12
   SE201L-C16  1 16 12
   SE201L-C20  1 20 12
   SE201L-C25  1 25 12
   SE201L-C32  1 32 12
   SE201L-C40  1 40 12
   SE201L-C50  1 50 12
   SE201L-C63  1 63 12
   SE202L-C6  2 6 6
   SE202L-C10  2 10 6
   SE202L-C16  2 16 6
   SE202L-C20  2 20 6
   SE202L-C25  2 25 6
   SE202L-C32  2 32 6
   SE202L-C40  2 40 6
   SE202L-C50  2 50 6
   SE202L-C63  2 63 6
   SE203L-C6  3 6 4
   SE203L-C10  3 10 4
   SE203L-C16  3 16 4
   SE203L-C20  3 20 4
   SE203L-C25  3 25 4
   SE203L-C32  3 32 4
   SE203L-C40  3 40 4
   SE203L-C50  3 50 4
   SE203L-C63  3 63 4
   SE204L-C6  4 6 3
   SE204L-C10  4 10 3
   SE204L-C16  4 16 3
   SE204L-C20  4 20 3
   SE204L-C25  4 25 3
   SE204L-C32  4 32 3
   SE204L-C40  4 40 3
   SE204L-C50  4 50 3
   SE204L-C63  4 63 3
   SE201L-C6NA  1P+N  6 6
   SE201L-C10NA  1P+N  10 6
   SE201L-C16NA  1P+N  16 6
   SE201L-C20NA  1P+N  20 6
   SE201L-C25NA  1P+N  25 6
   SE201L-C32NA  1P+N  32 6
   SE201L-C40NA  1P+N  40 6
   SE201L-C50NA  1P+N  50 6
   SE201L-C63NA  1P+N  63 6
       
   GSE200 6KA 剩余电流动作断路器
   GSE201 AC-C6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201 AC-C10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201 AC-C16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201 AC-C20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201 AC-C25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201 AC-C32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201 AC-C40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201 AC-C50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201 AC-C63/0.03  1P+N  63 6
   GSE201 AC-D6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201 AC-D10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201 AC-D16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201 AC-D20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201 AC-D25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201 AC-D32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201 AC-D40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201 AC-D50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201 AC-D63/0.03  1P+N  63 6
   GSE201 A-C6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201 A-C10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201 A-C16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201 A-C20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201 A-C25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201 A-C32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201 A-C40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201 A-C50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201 A-C63/0.03  1P+N  63 6
   GSE201 A-D6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201 A-D10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201 A-D16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201 A-D20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201 A-D25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201 A-D32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201 A-D40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201 A-D50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201 A-D63/0.03  1P+N  63 6
   GSE202 AC-C6/0.03  2 6 1
   GSE202 AC-C10/0.03  2 10 1
   GSE202 AC-C16/0.03  2 16 1
   GSE202 AC-C20/0.03  2 20 1
   GSE202 AC-C25/0.03  2 25 1
   GSE202 AC-C32/0.03  2 32 1
   GSE202 AC-C40/0.03  2 40 1
   GSE202 AC-C50/0.03  2 50 1
   GSE202 AC-C63/0.03  2 63 1
   GSE202 AC-D6/0.03  2 6 1
   GSE202 AC-D10/0.03  2 10 1
   GSE202 AC-D16/0.03  2 16 1
   GSE202 AC-D20/0.03  2 20 1
   GSE202 AC-D25/0.03  2 25 1
   GSE202 AC-D32/0.03  2 32 1
   GSE202 AC-D40/0.03  2 40 1
   GSE202 AC-D50/0.03  2 50 1
   GSE202 AC-D63/0.03  2 63 1
   GSE202 A-C6/0.03  2 6 1
   GSE202 A-C10/0.03  2 10 1
   GSE202 A-C16/0.03  2 16 1
   GSE202 A-C20/0.03  2 20 1
   GSE202 A-C25/0.03  2 25 1
   GSE202 A-C32/0.03  2 32 1
   GSE202 A-C40/0.03  2 40 1
   GSE202 A-C50/0.03  2 50 1
   GSE202 A-C63/0.03  2 63 1
   GSE202 A-D6/0.03  2 6 1
   GSE202 A-D10/0.03  2 10 1
   GSE202 A-D16/0.03  2 16 1
   GSE202 A-D20/0.03  2 20 1
   GSE202 A-D25/0.03  2 25 1
   GSE202 A-D32/0.03  2 32 1
   GSE202 A-D40/0.03  2 40 1
   GSE202 A-D50/0.03  2 50 1
   GSE202 A-D63/0.03  2 63 1
   GSE202 A S-C25/0.3  2 25 1
   GSE202 A S-C32/0.3  2 32 1
   GSE202 A S-C40/0.3  2 40 1
   GSE202 A S-C50/0.3  2 50 1
   GSE202 A S-C63/0.3  2 63 1
   GSE203 AC-C6/0.03  3 6 1
   GSE203 AC-C10/0.03  3 10 1
   GSE203 AC-C16/0.03  3 16 1
   GSE203 AC-C20/0.03  3 20 1
   GSE203 AC-C25/0.03  3 25 1
   GSE203 AC-C32/0.03  3 32 1
   GSE203 AC-C40/0.03  3 40 1
   GSE203 AC-C50/0.03  3 50 1
   GSE203 AC-C63/0.03  3 63 1
   GSE203 AC-D6/0.03  3 6 1
   GSE203 AC-D10/0.03  3 10 1
   GSE203 AC-D16/0.03  3 16 1
   GSE203 AC-D20/0.03  3 20 1
   GSE203 AC-D25/0.03  3 25 1
   GSE203 AC-D32/0.03  3 32 1
   GSE203 AC-D40/0.03  3 40 1
   GSE203 AC-D50/0.03  3 50 1
   GSE203 AC-D63/0.03  3 63 1
   GSE203 A-C6/0.03  3 6 1
   GSE203 A-C10/0.03  3 10 1
   GSE203 A-C16/0.03  3 16 1
   GSE203 A-C20/0.03  3 20 1
   GSE203 A-C25/0.03  3 25 1
   GSE203 A-C32/0.03  3 32 1
   GSE203 A-C40/0.03  3 40 1
   GSE203 A-C50/0.03  3 50 1
   GSE203 A-C63/0.03  3 63 1
   GSE203 A-D6/0.03  3 6 1
   GSE203 A-D10/0.03  3 10 1
   GSE203 A-D16/0.03  3 16 1
   GSE203 A-D20/0.03  3 20 1
   GSE203 A-D25/0.03  3 25 1
   GSE203 A-D32/0.03  3 32 1
   GSE203 A-D40/0.03  3 40 1
   GSE203 A-D50/0.03  3 50 1
   GSE203 A-D63/0.03  3 63 1
   GSE204 AC-C6/0.03  4 6 1
   GSE204 AC-C10/0.03  4 10 1
   GSE204 AC-C16/0.03  4 16 1
   GSE204 AC-C20/0.03  4 20 1
   GSE204 AC-C25/0.03  4 25 1
   GSE204 AC-C32/0.03  4 32 1
   GSE204 AC-C40/0.03  4 40 1
   GSE204 AC-C50/0.03  4 50 1
   GSE204 AC-C63/0.03  4 63 1
   GSE204 AC-D6/0.03  4 6 1
   GSE204 AC-D10/0.03  4 10 1
   GSE204 AC-D16/0.03  4 16 1
   GSE204 AC-D20/0.03  4 20 1
   GSE204 AC-D25/0.03  4 25 1
   GSE204 AC-D32/0.03  4 32 1
   GSE204 AC-D40/0.03  4 40 1
   GSE204 AC-D50/0.03  4 50 1
   GSE204 AC-D63/0.03  4 63 1
   GSE204 A-C6/0.03  4 6 1
   GSE204 A-C10/0.03  4 10 1
   GSE204 A-C16/0.03  4 16 1
   GSE204 A-C20/0.03  4 20 1
   GSE204 A-C25/0.03  4 25 1
   GSE204 A-C32/0.03  4 32 1
   GSE204 A-C40/0.03  4 40 1
   GSE204 A-C50/0.03  4 50 1
   GSE204 A-C63/0.03  4 63 1
   GSE204 A-D6/0.03  4 6 1
   GSE204 A-D10/0.03  4 10 1
   GSE204 A-D16/0.03  4 16 1
   GSE204 A-D20/0.03  4 20 1
   GSE204 A-D25/0.03  4 25 1
   GSE204 A-D32/0.03  4 32 1
   GSE204 A-D40/0.03  4 40 1
   GSE204 A-D50/0.03  4 50 1
   GSE204 A-D63/0.03  4 63 1
   GSE204 A S-C25/0.3  4 25 1
   GSE204 A S-C32/0.3  4 32 1
   GSE204 A S-C40/0.3  4 40 1
   GSE204 A S-C50/0.3  4 50 1
   GSE204 A S-C63/0.3  4 63 1
       
   GSE200L 4.5KA 剩余电流动作断路器
   GSE201L AC-C6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201L AC-C10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201L AC-C16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201L AC-C20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201L AC-C25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201L AC-C32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201L AC-C40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201L AC-C50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201L AC-C63/0.03  1P+N  63 6
   GSE201L A-C6/0.03  1P+N  6 6
   GSE201L A-C10/0.03  1P+N  10 6
   GSE201L A-C16/0.03  1P+N  16 6
   GSE201L A-C20/0.03  1P+N  20 6
   GSE201L A-C25/0.03  1P+N  25 6
   GSE201L A-C32/0.03  1P+N  32 6
   GSE201L A-C40/0.03  1P+N  40 6
   GSE201L A-C50/0.03  1P+N  50 6
   GSE201L A-C63/0.03  1P+N  63 6
   GSE202L AC-C6/0.03  2 6 1
   GSE202L AC-C10/0.03  2 10 1
   GSE202L AC-C16/0.03  2 16 1
   GSE202L AC-C20/0.03  2 20 1
   GSE202L AC-C25/0.03  2 25 1
   GSE202L AC-C32/0.03  2 32 1
   GSE202L AC-C40/0.03  2 40 1
   GSE202L AC-C50/0.03  2 50 1
   GSE202L AC-C63/0.03  2 63 1
   GSE203L AC-C6/0.03  3 6 1
   GSE203L AC-C10/0.03  3 10 1
   GSE203L AC-C16/0.03  3 16 1
   GSE203L AC-C20/0.03  3 20 1
   GSE203L AC-C25/0.03  3 25 1
   GSE203L AC-C32/0.03  3 32 1
   GSE203L AC-C40/0.03  3 40 1
   GSE203L AC-C50/0.03  3 50 1
   GSE203L AC-C63/0.03  3 63 1
   GSE204L AC-C6/0.03  4 6 1
   GSE204L AC-C10/0.03  4 10 1
   GSE204L AC-C16/0.03  4 16 1
   GSE204L AC-C20/0.03  4 20 1
   GSE204L AC-C25/0.03  4 25 1
   GSE204L AC-C32/0.03  4 32 1
   GSE204L AC-C40/0.03  4 40 1
   GSE204L AC-C50/0.03  4 50 1
   GSE204L AC-C63/0.03  4 63 1
   SED201/25  1 25 12
   SED201/32  1 32 12
   SED201/40  1 40 12
   SED201/50  1 50 12
   SED201/63  1 63 12
   SED202/25  2 25 6
   SED202/32  2 32 6
   SED202/40  2 40 6
   SED202/50  2 50 6
   SED202/63  2 63 6
   SED203/25  3 25 4
       
   SED200 隔离开关
   SED203/32  3 32 4
   SED203/40  3 40 4
   SED203/50  3 50 4
   SED203/63  3 63 4
   SED204/25  4 25 3
   SED204/32  4 32 3
   SED204/40  4 40 3
   SED204/50  4 50 3
   SED204/63  4 63 3